Solar Cleaner C

1000037
Fernox Solar Cleaner - 500ml

Fernox Solar Cleaner C
500ml
Koncentrerat rengöringsmedel för solvärmesystem
500ml blandas med 25 liter vatten

520,00 kr