MTDC

1000023
Solvärmestyrning MTDC

Sorel solvärmestyrning med varvtalsreglerad pumpgränssnitt
för olika typer av solvärmesystemer t.ex.
- Solvärmesystem med 1 solfångare, 1 ackumulatortank och pump
- System med 2 ackumulatortankar och 2 pumpar
- System med 2 ackumulatortankar, 1 pump och 1 ventil
- 2 solvärmekretsar (t.ex. öst/väst) 1 ackumulatortank och 2 pumpar
- 2 solvärmekretsar (t.ex. öst/väst) 1 ackumulatortank, 1 pump och 1 ventil
- System med värmeväxlare och 2 pumpar
- System med pool

Temperaturgivaringångar Pt1000: 4
Reläutgångar 230 V AC till/från: 2
Reläutgångar PWM/0-10V: 1
Antal systemvarianter: 24
Enkel värmemängdsmätning

Som tillbehör krävs 2-4 temperaturgivare

2 475,00 kr