Tom

Totalt: 0,00 kr
Solvärmepumpgrupp S2-Solar 30 med pump Yonos Para ST 25/7
ErP ready

S2-Solar 3 PWM + MTDC

  • Komplett förmonterad och testad solarstation 3/4" med pump, säkerhetsgrupp och solvärme-reglercentral med varvtalsreglering
  • Pump WILO Yonos Para ST 25/7 PWM
  • Solvärmestyrning MTDC ihoppkopplad och testad, inklusive 1 tank- och 1 solfångar-temperaturgivare
  • Kulventiler med integrerad backventil och termometer
  • Flödesmätare 2-12l/min med påfyllningsventil
  • Säkerhetsgrupp med manometer 0-10bar och säkerhetsventil 6 bar
  • Anslutning för expansionskärl ansl. gg 3⁄4" på säkerhetsgruppen
  • Ytterligare avtappnings- och påfyllningskulventil
  • Drivningstemperatur upp till 120°C (kort tid upp till 160°C)
  • Integrerad avluftare i framledningen

Manual solvärmepumpgrupp S2

Solvärmepumpgrupp S2-Solar 30 med pump Yonos Para ST 25/7
Yonos Para 25/7

S2-Solar 3 med pump
Yonos Para ST 25/7

6 999,00 kr
Produktkategorier:

Relaterade produkter