Flödesventil Wattflow OL

Flödesventil Wattflow OL

WattFlow FlowGuard OL
Strypventil med flödesmätare
Max. 6bar
Temperaturområde: -10°C - 100°C

1-8 l/min
22mm klämmring

427,00 kr