WITA Delta HE light

Cirkulationspump WITA Delta HE light

Cirkulationspump WITA Delta HE light

Miljövänlig pumpteknik. Cirkulationspump med våt motor för unionsanslutning, EC-motor och automatisk kapacitetsanpassning.
Via en-knapps-manövrering väljs pumpens sex kapacitetskurvor. Det finns tre kurvor för proportionell tryckreglering samt tre kurvor med konstant varvtal att välja på.

Högeffektiv pump för värmeanläggningar och solvärmeanläggningar med max. 50% glykol.
- 3 Kurvor med konstant varvtal
- 3 Kurvor för proportionellt tryck
- Permanentmagnetmotor
- Antiblockeringsfunktion
- Energieffektivitetsklass A
- Pumphus med katodisk beläggning
- Pumpaxel och -lager i keramik
- Isoleringskåporna ingår
- Stickkontakt för snabb och enkel installation

- Kapslingsklass: IP 42
- Vätsketemperatur område: +5°C bis +110°C
- Energieffektivitetsindex (EEI): ≤ 0,20


Längd: 180 mm
Anslutning: G 1½"
Max tryck: 6 m
Max. flöde : 3,2 m³/h
Effekt - P1: 5 - 38 W

1 490,00 kr