Personuppgifter

Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss på Überlegen AB.
När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska kunna känna dig helt trygg. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Hos Überlegen AB behandlas dessa i enlighet med gällande dataskyddsförordningen (GDPR).

All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget. För att kunna fullfölja våra åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service kan dina uppgifter komma att lämnas till samarbetspartners och leverantörer. Den kan också användas av oss för att skicka dig specialerbjudanden från vår butik och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det. Vi värdesätter din tillit till oss och är glada över att ha dig som kund och därför respekterar vi självklart din personliga integritet.
Du kan vara säker på att vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

De uppgifter som vi lagrar i vår kunddatabas är:

- För och efternamn
- personnummer
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna (för att du t.ex. anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in i Internetbutiken och ändrar själv i din profil. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du oss så hjälper vi dig.

Webbanalys

På webbsidan använder vi oss inte av så kallad spårningsteknik som överlämnar dina data till tredje part som t.ex. Google Analytics.

Loggfiler

När du besöker vår webbplats samlar vi in data om åtkomst till webbplatsen och sparar den som "server-logfiles". Följande data loggas:

Besökta sidor
Datum och tid för åtkomst
Den mängd data som överförts i byte
Källa/referens varifrån du har kommit till sidan
Använd webbläsare
Operativsystem som används
Använd IP-adress

I loggfiler loggas alla förfrågningar och besök och det registreras alla felmeddelanden på en webbplats. Dessa uppgifter används för att säkerställa webbplatsens korrekta funktion samt att upptäcka eventuellt missbruk, vilket i sin tur gynnar säkerheten för dina uppgifter. Den insamlade datan utvärderas även statistiskt. En sammanslagning eller utvärdering med annan data sker inte. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggar retroaktivt om konkreta bevis pekar på illegal användning eller intrång.